נבחרת החלומות - מגוון דחסנים אנכיים 

באלות ממגוון חומרים שונים

 

GAMA BLDG. -16 MENACHEM BEGIN ST., RAMAT-GAN, 5270003, ISRAEL  |    TEL:+972-3-6130666 E-mail: gama@actcom.co.il

Youtube